De meije

In elk gebied leven er specifieke onderwerpen. Enkele daarvan staan hieronder.

Wilt u andere lokale onderwerpen aangeven, mail ons dan via info@kiescda.nu.

CDA kiest voor ….

 1. behoud van door bewoners georganiseerde traditionele en regelmatig terugkerende evenementen, zoals die van de Oranjevereniging, waarbij de gemeente faciliteert bij de benodigde vergunningen
 2. een wijkteam dat met eigen identiteit en autonomie kan opereren, door het een budget te geven voor bijvoorbeeld klein onderhoud aan wegen, groenvoorziening of andere suggesties vanuit de wijk
 3. betere leefbaarheid in De Meije door betere afstemming tussen de drie gemeentes en de twee waterschappen waaronder de Meije valt
 4. behoud van de Willibrord / Milandschool, waarbij het kwaliteit van onderwijs voorop staat. Onderdeel van die kwaliteit is de identiteit van de school.
 5. een goed en passend maaibeleid met oog voor veiligheid én natuur
 6. passende aankleding van de openbare ruimte, zoals landelijke houten hekken
 7. versterken van de recreatie in het buitengebied en de benodigde infrastructuur daarbij. Denk hierbij aan laarzenpaden en plekken om van auto op fiets over te stappen (Park&Bike)
 8. mogelijkheden om oud te kunnen worden in De Meije door faciliteren van vergunningen voor kangoeroe-woningen of woningsplitsingen tbv mantelzorg.
 9. Ondersteunen van en ruimte bieden aan ondernemers met initiatieven die niet direct binnen het bestemmingsplan passen ( nevenactiviteiten)
 10. Goed en tijdig onderhoud van de weg en de uitwijkstroken langs de weg
 11. Aanleg van gebiedseigen natuur op de Natuur Netwerk Nederland gronden, dus geen afgraving of aanleg van moeras.
 Kandidaten De Meije

 • Jan Vergeer
 • Jose de Feijter
 • Jaco Kastelein

IMG 9318meijebodegr