Kandidaten kieslijst CDA

1 – Jan Vergeer
2 – Dirk-Jan Knol
3 – Nico de Heij
4 Reinder van Meijeren
5 Jan van Rooijen
6 – Richard van Duuren
7 Erna Zoomers-Heemskerk
8 Erik Dijk
9 Marijke Kasius
10 Daniëlle Verhoef-Geert
11 .. 30 Kandidaten

 

 

 


 

 

 

Jan Vergeer, Bodegraven

 

 

Over zichzelf

Mijn naam is Jan Vergeer (33), geboren en opgegroeid als boerenzoon in De Meije, en al geruime tijd woonachtig in Bodegraven. Samen met mijn vrouw Tanja heb ik twee kinderen: Sepp (7) en Wout (5). Ik werk als Strategisch Adviseur bij de gemeente Kaag en Braassem. In mijn vrije tijd sport ik graag, vooral hardlopen. Naast de 10 van Boreft, de Meijeloop, Rondje Droogh, de Snertloop en de Plassenloop, heb ik in januari de Halve marathon van Egmond gelopen.

 

Waarom ben ik lid van het CDA

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in politiek, met name lokale politiek. Ik heb het CDA, in mijn tijd als voorzitter van KPJ Bodegraven, leren kennen als een eerlijke en betrouwbare partij die daadkrachtig optreedt en beloftes nakomt. Daarnaast sluit het CDA aan bij mijn persoonlijke idealen en overtuigingen.

 

De komende jaren ga ik mij inzetten voor

Bodegraven-Reeuwijk is een prachtige gemeente, dat moeten we koesteren. Het is onze verantwoordelijkheid dat onze kinderen en kleinkinderen hier ook nog van kunnen genieten.

Mijn speerpunten zijn:

 • Financieel gezond wordenWe zijn op de goede weg, de leningenportefeuille daalt, maar er is nog een lange weg te gaan. We hebben de verplichting naar de volgende generaties om onze gemeenten (financieel)gezond achter te laten.
 • Een gezonde gemeentePassende zorg, dichtbij huis. Weinig regeldruk en administratieve lasten voor mantelzorgers. Één contactpersoon per huishouden. Het klinkt simpel, maar de uitvoering is taai en complex. Mijn streven is de zorg zo passend en eenvoudig mogelijk te houden, in het besef dat de gemeente geen supermarkt is waar alle zorg op voorraad ligt.
 • Een veilige gemeenteDe politie-eenheid Gouda, Bodegaven-Reeuwijk moet zo snel mogelijk op sterkte worden gebracht. Hiervoor is zo’n 20 FTE nodig. Deze extra personen moeten ingezet worden waar ze het hardst nodig zijn: op straat.Absoluut speerpunt is voor mij Veilig Fietsen. Hier heb ik de afgelopen jaren al veel aandacht voor gevraagd. We hebben met het CDA een lijst opgesteld van de 40 grootste knelpunten voor fietsers. Deze knelpunten moeten aangepakt worden. Het gevaarlijkste knelpunt is de oversteek van de N11 ter hoogte van de ‘Kluifrotonde’. Samen met de Provinciale Statenfractie van de CDA maken we ons hard voor een oplossing!
 • Een agrarisch buitengebied met natuurwaardenAls boerenzoon zet ik met graag in voor de agrarische sector. Zij zijn al honderden jaren de beheerders van de grootste agrarische natuurgebieden van onze gemeente. Door toenemende regelgeving en groeiende politieke partijen zonder kennis van de agrarische sector, neemt de druk op de boeren toe.We moeten onze agrariërs koesteren. Ze zorgen niet alleen voor onze prachtige buitengebieden en onze voedselvoorziening, de koeien in de wei zijn beeldbepalend.

Terug


 

Dirk-Jan Knol, Reeuwijk-Dorp

 

 

Over zichzelf

Ik ben 52 jaar en nog in de bloei van mijn leven! Ik ben al 26 jaar gelukkig getrouwd met Annette, we hebben geen kinderen, wel een lieve hond Radja. We wonen met veel plezier in Reeuwijk-Dorp waar we uitkijken op de Middelburgse polder in het Groene Hart.

Ik ben nu 4 jaar met veel plezier wethouder in Bodegraven-Reeuwijk. Het is fantastisch om iedere dag opnieuw bezig te zijn met mooier en beter maken onze gemeente en te werken aan de toekomst van een zorgzame en gezonde samenleving Ik heb hiervoor 4 jaar in de gemeenteraad gezeten. Ik werkte hiervoor als in diverse directiefuncties bij Avio-Diepen, een bedrijf dat handelt in vliegtuigonderdelen.

Ik speel af en toe piano en ben actief volleyballer. Een grote hobby is de Olympische Spelen en de laatste 15 jaar heb ik deze allemaal bezocht. Ook ben ik betrokken bij de Protestante Gemeente De Ark in Reeuwijk, waar ik voorzitter ben van de Kerkrentmeesters. Als ik nog tijd over heb, lopen we graag met de hond en tuinieren we met veel plezier.

Waarom ben ik lid van het CDA

Ik ben actief in het CDA omdat ik vind dat je je ook voor anderen moet inzetten. We moeten ervoor zorgen dat we met elkaar een samenleving vormen waarin ieder mens tot zijn of haar recht komt. We hebben de plicht om op te komen voor mensen die in de minderheid zijn en voor de aarde die ons gegeven is. Dat kan alleen als we dit doen vanuit een solide en gezonde financiële basis. Via mijn inzet voor het CDA hoop ik daaraan mijn steentje te kunnen bijdragen.

De komende jaren ga ik mij inzetten voor

Een samenleving in Bodegraven-Reeuwijk waarin eenieder zich thuis voelt en die voor iedereen betaalbaar is. Dat betekent een betrouwbaar beleid voor een houdbare en betaalbare samenleving op de lange termijn. Meer geld naar sport en cultuur om in te zetten op gezondere inwoners. Meer seniorenwoningen bouwen in ieder dorp en meer sociale woningbouw. Investeren in voorzieningen en een compact en aantrekkelijk centrum in Bodegraven.

Wonen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk mag niet duurder worden voor de burger, wel duurzamer. Met mijn financieel economische kennis hoop ik me daarvoor in te zetten……

 

Terug


 

Nico de Heij, Reeuwijk

 

 

Over zichzelf

Ik ben getrouwd, vader van 3 kinderen en woon in Reeuwijk. Vanaf 2002 ben ik actief in de plaatselijke politiek  in Reeuwijk en vanaf 2011 in Bodegraven Reeuwijk. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Unica Installatietechniek.

Waarom ben ik Lid van het CDA

De politiek heeft mij altijd geïnteresseerd, aanvankelijk de landelijke politiek. Later groeide mijn interesse voor de plaatselijke politiek. Mijn ideeën komen het best tot hun recht binnen het CDA. Het CDA is de partij waarbij ik me thuis voel.

De komende jaren ga ik mij inzetten voor

 • Een fietsveilige gemeente.
 • De verduurzaming van de gemeente, en deze een extra impuls te geven.
 • Een gemeente zijn die zegt  ˝ Ja, tenzij ….˝   in plaats van  ˝Nee, Omdat…

 

 

Terug


 

Reinder van Meijeren, Bodegraven

Over zichzelf

Mijn naam is Reinder van Meijeren. Ik woon al mijn hele leven (27 jaar) in Bodegraven en ben getrouwd met Wilmienke. We hopen dit voorjaar ons eerste kindje te krijgen. Naast mijn studie geschiedenis aan de Universiteit Leiden werk ik in een onderwijsondersteunende functie in het voortgezet onderwijs. Binnen Bodegraven ben ik actief als lid van de Hervormde gemeente en voetbal ik al van jongs af aan bij Rohda’76.

Waarom ben ik lid van het CDA?
Al zo lang als ik me kan herinneren ben ik geïnteresseerd in ‘het politieke’. Tijdens een stage bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heb ik me kunnen verdiepen in het christendemocratische gedachtegoed en mensbeeld. Daar ben ik sterk overtuigd geraakt van de waarde van deze ideeën voor onze samenleving. Binnen onze gemeente heb ik me de afgelopen twee jaar als commissielid Samenleving heel praktisch kunnen inzetten voor de inwoners van onze dorpen. Dat zou ik graag blijven doen.

De komende jaren ga ik mij inzetten voor:
#goedescholen voor onze kinderen
#goedezorg voor onze ouderen en hulpbehoevenden
#goedesamenleving voor al onze inwoners

Oftewel: voor een Bodegraven-Reeuwijk dat we door willen geven!

 

Terug


 

Jan van Rooijen, Nieuwerbrug

Over zichzelf

Ik ben geboren en getogen in de Brandschouwerij Nieuwerbrug, getrouwd met Astrid en trots op onze zonen Simon en Maarten en schoondochter Puck. Al meer dan 30 jaar werkzaam bij de politie en daarnaast als vrijwilliger betrokken bij allerlei zaken die het dorp Nieuwerbrug aan den Rijn en haar inwoners aangaan. Zo mocht ik mij inzetten voor de peuterspeelzaal, de basisschool, de Brugkerk en diverse verenigingen. Bijzonder dankbaar vind ik het inzamelen van het oud papier in Nieuwerbrug, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een kinderhuis in Kriel, Zuid-Afrika. Sinds de oprichting in 2002 ben ik lid van de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN). In de spaarzame tijd die overblijft, sport ik graag, speel ik toneel bij Toneelklup Animoso en fluit ik af en toe wedstrijden bij V.V. Rijnstreek.

Waarom ben ik lid van het CDA

Ik hecht veel waarde aan de kracht van de plaatselijke gemeenschap en van het individu. Inzet, aandacht en waardering zijn belangrijke waarden om (groepen) mensen betrokken te maken en te houden bij hun eigen leefomgeving. Niet alleen het resultaat, maar juist ook de weg er naar toe doet ertoe. Iedereen kan en mag meedoen. Dat is ook mijn motivatie om me in te zetten voor en namens het CDA. Een partij met aandacht voor wat belangrijk is voor mensen, respect heeft voor anderen en de aarde waarop we leven en die verantwoordelijkheid wil nemen voor een goede toekomst.

 

De komende jaren ga ik mij inzetten voor

Het samen verder bouwen aan een leefbare, veilige en duurzame gemeente. Met besef van de historie, met aandacht voor het hier en nu en met een heldere visie voor onze toekomst. Ik wil de dorpsgemeenschappen meer betrekken bij hun eigen leefomgeving en uitdagen om samen te werken aan verbetering ervan.

 

Terug


 

Richard van Duuren, Bodegraven

 

Over zichzelf

Ik ben geboren en getogen in Bodegraven. Ik ben getrouwd met Els en wij zijn de trotste ouders van drie kinderen. In het dagelijkse leven ben ik IT en services manager bij een IT bedrijf. Wij leveren software voor het uitgeven van zogenaamde smart cards (met zo’n chipje). Deze worden toegepast als bankpassen, identificatiemiddel, OV-chipkaart ed. Wij hebben klanten over de hele wereld, waardoor het werk bijzonder uitdagend en aantrekkelijk is.

Ik kies voor het CDA omdat

Christelijke uitgangspunten vormen de basis waarop onze westerse maatschappij zich heeft ontwikkeld. Deze moeten we koesteren en in stand houden. Een Christen Democratische partij biedt daar in mijn ogen de beste garantie voor.

De komende jaren ga ik mij inzetten voor

– Voor een leefbare en veilige gemeenschap waarin het goed toeven is voor iedereen.

– Goed rentmeesterschap – onze gemeente gereedmaken voor de toekomst zodat we onze kinderen niet opzadelen met schulden.

 

Terug


 

Erna Zoomers – Heemskerk, Bodegraven

Over zichzelf

Binnen de gemeenschappen wordt de basis gelegd voor de normen en waarden. Normen en waarden die voor ieder mens belangrijk zijn, zoals gelijke behandeling voor mannen en vrouwen, kinderen en volwassenen en mensen met en zonder beperkingen maar ook goed onderwijs voor elk kind en een goede buurt.

Gezinnen en familie

Gezinnen en familie maar ook mensen in de buurt of uit het dorp zijn belangrijk om een gemeenschap verder te ontwikkelen en sterker te maken. In een sterke gemeenschap dragen mensen meer zorg voor elkaar. Ouderen zijn minder eenzaam, kinderen krijgen beter onderwijs en kunnen zich sociaal en emotioneel beter ontwikkelen en ouders/verzorgers kunnen rekenen op ondersteuning.

Een goed en werkbaar sociaal domein (Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet) zijn hierbij van groot belang.

Buurten

Als mensen in een fijne buurt wonen waar veel sociale samenhang is, heeft dit een positief effect op de participatie van burgers. Daarom ondersteunt het CDA de wijkteams die actief zijn in de buurten en dorpen. Zij weten wat er leeft en kunnen samen met de gemeente de wijken ondersteunen en verbeteren.

Zelf ben ik in het wijkteam Bodegraven-Noord actief als plaatsvervangend voorzitter en secretaris. Hierdoor bouw je een band op met de mensen uit de wijk en kan ik zelf meewerken aan het versterken van de wijk.

Scholen

Kinderen zijn 6 tot 10 uur per dag op school en/of bezig met school, dus een aanzienlijk deel van het dag. Het is daarom belangrijk dat kinderen een goede veilige schoolomgeving. Door kinderen zo veel mogelijk met elkaar naar school te laten gaan, krijgen zij meer begrip voor elkaar en voelen zij zich gewaardeerd en onderdeel van de gemeenschap. Dit is de basis voor een goede toekomst voor elk kind.

Door het ongeluk dat onze zoon 2 jaar geleden heeft gehad, heb ik veel ervaring met passend onderwijs en de wetgeving die hierop betrekking heeft. Deze kennis wil ik graag inzetten voor alle kinderen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Terug


 

Erik Dijk, Bodegraven

Over zichzelf

Ik woon ruim 40 jaar in Bodegaven en ben trotste vader van twee kinderen. In het dagelijks leven ben ik accountmanager bij Igepa Nederland. Wij leveren papier en sign-producten aan, vooral, drukkerijen. Een hele leuke baan waarbij ik door het hele land klanten bezoek om relaties te bouwen en te onderhouden. In mijn vrije tijd ben ik actief bij de Protestantse wijkgemeente Emmaüs en bij Rohda ’76. Daarnaast probeer ik in de resterende tijd te fietsen. Dit jaar hoop ik voor de 25ste keer de Fiets Elfstedentocht te rijden.

Waarom ben ik lid van het CDA

De politiek is mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader heeft acht jaar voor het CDA in de gemeenteraad van Bodegraven gezeten en mijn opa is wethouder geweest voor de CHU, een van de drie partijen waaruit het CDA is ontstaan. De partij past goed bij waar ik voor wil staan; verantwoordelijkheid nemen en deze waarmaken.

De komende jaren ga ik mij inzetten voor

 • Een financieel gezonde gemeente
 • Vergroten aanbod sociale woningbouw
 • Investeringen in sport en cultuur

Terug


 

Marijke Kasius, Driebruggen

Over zichzelf

Mijn naam is Marijke Kasius – Krist, 33 jaar. Ik ben geboren en getogen in Reeuwijk en heb vervolgens een paar jaar in Waarder gewoond. Nu woon ik in Driebruggen met mijn man en 4 kinderen (4, 2 en 6mnd). In het dagelijkse leven ben ik operationeel directeur bij een IT-bedrijf, een leuke en uitdagende baan. Ik vind het wonen tussen het groen van een dorp heerlijk en zou niets liever willen!

Waarom ben ik lid van het CDA

De politiek is mij met de paplepel ingegoten. Mijn opa heeft zich jarenlang ingezet voor het CDA. Ik zie mezelf nog vlaggetjes uitdelen bij het waterspektakel als klein meisje. Politiek is iets wat heel dichtbij is, het gaat over het meedenken over zaken die spelen in de gemeente. Het CDA sluit als partij aan bij waar ik voor sta.

De komende jaren ga ik mij inzetten voor

* Duurzame gemeente en het behoud van onze mooie natuurgebieden

* Goed en passend onderwijs voor kinderen

 

Terug


 

Daniëlle
Verhoef-Geerts, Nieuwerbrug

Over zichzelf

Mijn naam is Daniëlle Verhoef-Geerts, 33 jaar en opgegroeid in Mijdrecht. Ik ben getrouwd met Johan Verhoef en hebben samen een zoontje van 3, Liam. Sinds 2012 wonen wij samen aan de Weijland in Nieuwerbrug, waar mijn man destijds samen met zijn ouders en broer een melkveebedrijf runde. Ik – niet van boeren afkomst maar wel altijd de passie gehad voor de melkveehouderij – werkte als rundvee specialist bij mengvoedercoöperatie De Samenwerking. Hier werkte ik in de buitendienst en ben ik mijn mannetje tegen het lijf gelopen. In 2015 hebben wij dit bedrijf overgenomen van mijn schoonouders en een compleet nieuwe kaasmakerij neergezet. Hierin verwerken wij dagelijks, het grootste gedeelte van de melk van onze koeien tot echte rauwmelkse Boerenkaas. Sindsdien ben ik fulltime op het bedrijf werkzaam en houd mij hoofdzakelijk bezig met de diergezondheid, voeding en verzorging van de koeien en kalveren. En daarnaast de volledige dier- en financiële administratie.

Waarom ben ik lid van het CDA?

Om maar dicht bij mezelf te blijven; Dit is gekomen door de grote veranderingen die de agrarische sector afgelopen jaren voor haar kiezen heeft gekregen. Vooral op landelijk niveau, maar ook regionaal heeft de politiek een enorme invloed in de lijnen die zij als gemeente uit zet voor de sector. Denk hierbij aan de invulling van bijvoorbeeld het bestemmingsplan. Het CDA steunt de agrariërs in ons land en ook in onze gemeente. Bij een partij als deze sluit ik mij dan ook graag aan, om kennis en kunde te delen en zo de juiste lijnen in de toekomst voor onze agrariërs in de gemeente uit te zetten.

De komen jaren wil ik mij in gaan zetten voor

 • De ‘boer’ en burger meer met elkaar te verbinden en de beeldvorming van de agrarische sector verbeteren. Te denken aan praktijk-educatie op het boerenbedrijf voor basisscholen en agrarische activiteiten toevoegen aan het Bravo-programma.
 • De bestaande agrarische bedrijven levensvatbaar houden, d.m.v. ontwikkelingsruimte bieden, in de breedste zin van het woord… Denk ‘Out of the Box’!
 • Een duurzame gemeente en invulling geven aan de klimaat-neutraal doelstelling voor 2035.

 

Terug


 

Overige Kandidaten CDA

11 – José de Feijter, Bodegraven
12 – Ard van Veen, Bodegraven
13 – Ingrid van Uffelen, Reeuwijk
14 – Lyan de Bruin-Verburg, Bodegraven
15 – Gerrit de Koning, Driebruggen
16 – Sietse Bonnema, Bodegraven
17 – Patrick van Os, Bodegraven
18 – Jan van Esschoten, Driebruggen
19 – Johan Grootscholten, Reeuwijk
20 – Michiel Karssen, Bodegraven
21 – Jaco Kastelein, Bodegraven
22 – Daan Zwanenveld, Bodegraven
23 – Co van Duuren, Driebruggen
24 – Maria de Vos-van der Velden, Bodegraven
25 – Annelies van Dijk, Waarder
26 – Gijs Hoogeveen, Bodegraven
27 – Marja Kwast-van Duursen, Reeuwijk
28 – Frans van Veldhuizen, Bodegraven
29 – Anton Wesdorp, Nieuwerbrug
30 – Arjan de Knikker, Bodegraven
31 – Ria van Buren-Potuyt, Nieuwerbrug
32 – Gijspiet van Os, Waarder

Terug