Thema’s

CDA – Samen Verder Bouwen aan Bodegraven-Reeuwijk

De hoofdthema’s voor het CDA:

1. Veiligheid

We pleiten voor meer politie op straat, een vaste politiepost en veel meer aandacht voor veilig fietsen.

2. Een gezonde samenleving

Hierbij hoort o.a. een financieel gezonde gemeente, sterke sportverenigingen en -voorzieningen, duurzaamheid, ruimte om te ondernemen en een aantrekkelijk centrum.

3. Een zorgzame samenleving

Met aandacht voor o.a. sociale verbondenheid, ouderenzorg, 1 gezin – 1 plan – 1 hulpverlener en meer aandacht voor mantelzorgers.


Wat hebben we bereikt in 2014-2018

 1. Solide financieel beleid, introductie financiële norm
 2. Leningenportefeuille van 165 miljoen naar 140 miljoen
 3. Algemene reserve van 3 miljoen negatief naar 6 miljoen positief
 4. Gemeentelijke lasten niet verhoogd, maar iets verlaagd
 5. Woonvisie en prestatieafspraken met coöperaties en huurders: opvang statushouders heeft niet geleid tot langere wachttijden voor een woning
 6. Pro-actief beleid naar bedrijven met account team economie
 7. Randweg Reeuwijk-Brug
 8. Oplevering Mierenakker met upgrade openbare ruimte
 9. Bewust Afval Scheiden succesvol ingevoerd: scheidingspercentage naar 75%
 10. Nieuw duurzaam en vlinderrijke berm en maaibeleid
 11. Biblotheek op school ingevoerd en bibliotheken in Huizen van alles
 12. Ondersteuning burgerinitiatief de Fuut en nieuwe kustgrasvelden CVC
 13. Nieuwbouw VR school en renovatie de Brug
 14. Centrumvisie opgesteld (passantenhaven ligt er)
 15. Veel nieuwe woningbouw: Oude Tol, Maxima