Bodegraven

In elk gebied leven er specifieke onderwerpen. Enkele daarvan staan hieronder.

Wilt u andere lokale onderwerpen aangeven, mail ons dan via info@kiescda.nu.

   CDA kiest voor ….

 1. Nieuwbouw Verhoeff-Rollmanschool
 2. Wonen in de Dronenhoek i.p.v industriele activiteiten
 3. Meer aandacht voor fietsveiligheid
 4. 30 km-zones in alle woonwijken van Bodegraven
 5. Fietstunnel onder de oprit van de N11 (Kluifrotonde)
 6. Fietsers voorrang op alle rotondes
 7. Meer huisvesting voor starters
 8. De brandweerkazerne op een centralere locatie (kortere aanrijdtijden)
 9. Vakantiespelen op een goed terrein: voldoende groot, veilig en bereikbaar
 10. Voor een goede samenwerking met de wijkteams die zelfstandig opereren
 11. Een veilige Kerkstraat en voor stop & go parkeerplekken
 12. Volledige openstelling van de Prins Hendrikstraat voor alle verkeer
 13. Tegengaan van winkelleegstand in Bodegraven, in een compacter en aantrekkelijk centrum
 14. Aanleg van een 4e Rijnbrug, zodat voetgangers in het centrum een rondje kunnen maken
 15. gratis parkeren in het centrum
 16. Promoten van Bodegraven-Reeuwijk als dé recreatiegemeente van het Groen Hart (het Reeuwijkse Hout, de Reeuwijkse plassen, de Oude Rijn, Fort Wierickerschans, het Kaasmusem en de Oudheidskamer)
 17. Realisatie van de Bodegravenboog, een directe aansluiting van de N11 op de A12 richting Den Haag en Rotterdam
 18. Een LNG-tank (Liquefied Natural Gas) op bedrijventerrein Groote Wetering, om verduurzaming van transportbedrijven te stimuleren
 19. Een politiepost terug in Bodegraven
 20. Een derde veld voor v.v. Esto, door verplaatsing van het Hockeyveld naar het Reeuwijkse Hout
 21. Voorkomen van eenzaamheid onder ouderen
Video’s Bodegraven

Kandidaten Bodegraven

 • Jan Vergeer
 • Reinder van Meijeren
 • Richard van Duuren
 • Erna Zoomers-Heemskerk
 • Erik Dijk
 • Ard van Veen
 • Lyan de Bruin-Verburg
 • Sietse Bonnema
 • Patrick van Os
 • Michiel Karssen
 • Daan Zwaneveld
 • Maria de Vos
 • Gijs Hoogeveen
 • Frans van Veldhuizen
 • Arjan de Knikker

bodegraven7411