Nieuwerbrug aan den Rijn

In elk gebied leven er specifieke onderwerpen. Enkele daarvan staan hieronder.

Wilt u andere lokale onderwerpen aangeven, mail ons dan via info@kiescda.nu.

CDA kiest voor….

 1. Een levendige Republiek aan den Rijn
 2. Het omarmen van de Dorpsvisie Nieuwerbrug aan den Rijn met:
  • een verkeersveilige inrichting van de Korte Waarder en de Weijpoort- de herinrichting van de wegen binnen het 30 km-gebied
  • het versterken en verfraaien van het dorpshart
  • een veilige school-thuisroute voor de schoolkinderen
 3. De aanpak van het sluip- en vrachtverkeer door het dorp door:
  • de ontsluiting van de bedrijven aan Barwoutswaarder bij Nieuwerbrug op de Molendijk
  • de gemeente Woerden op te roepen de Westelijke Randweg zo spoedig mogelijk aan te leggen
  • de handhaving van verboden op de Hoge Rijndijk en de Korte Waarder
 4. De doorontwikkeling van het project De Wijde Wiericke met het bouwen van huizen naar behoefte
 5. De herontwikkeling van achterlaatlocaties zoals de terreinen van Francken en de Van Doorn Groep
 6. Het behoud en groeimogelijkheden voor basisvoorzieningen als gezondheidszorg (apotheekhoudend huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg) en een plaatselijke buurtsuper
 7. Het behoud van de basisschool in Nieuwerbrug
 8. Een goede brandweerzorg met een kazerne IN Nieuwerbrug
 9. De verdere uitbouw van de functie als dorpshuis van het Wierickehuis met o.a. een Huis van Alles en Iedereen
 10. Het behoud en de ondersteuning door de gemeente van evenementen, zoals de Vakantiespeelweek op een goed terrein
 11. Veel ruimte voor sport, spelen en (water)recreatie met aandacht voor (fiets)veiligheid en bereikbaarheid
 12. Een krachtig wijkteam dat met een eigen identiteit opkomt voor de inwoners van het dorp
 13. Goede (openbaar) vervoermogelijkheden voor ouderen en jongeren
 14. promoten van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als dé recreatiegemeente van het Groene Hart met goede restaurants en verblijfmogelijkheden
Video Nieuwerbrug
Nieuwerbrug

Kandidaten Nieuwerbrug

 • Jan Vergeer
 • Jan van Rooijen
 • Danielle Verhoef
 • Ria van Buren
 • Anton Wesdorp